הזורע 2 רמת השרון – תמא 38

בפרויקט זה קיים בנין הכולל 9 יח"ד ב- 3 קומות מעל קומת עמודים ו- 3 חנויות לכיוון רחוב אוסישקין. כל דירה קיימת מורחבת ב- 25 מ"ר ונוספת לה מרפסת בשטח של כ- 12 מ"ר. כל חנות מורחבת בכ- 10 מ"ר. מעל הבניין הקיים מתווספות 10 יח"ד ב- 3 קומות עליונות וכן  יח"ד בקומת הקרקע (סה"כ תוספת 11 יח"ד). הפרויקט הוגש לוועדה המקומית לתכנון ובניה ברמת השרון לצורך קבלת היתר בניה לקראת אישורו הסופי בתחילת ספטמבר 2016, לאחר שכל ההתנגדויות נדחו.