ניהול כללי ובקרה תקציבית עבור פרויקט התחדשות עירונית (פינוי בינוי+תשתיות) מתחם בן דור-נשר

ניהול הפרויקט והכנת בדיקות כלכליות לבניית 1,150 יח"ד, אישור התב"ע לאחר התנגדויות, כולל הכנת תחשיב כלכלי: חישוב עלויות פינוי דיירים, שומות כלכליות, תזרים מזומנים וחישובי תשואות שטח התוכנית כ- 124 דונם : פינוי 244 יח"ד ובניית 1,150 יח"ד.
פרויקט זה הינו אחד מתוך 10 פרויקטים שאושרו לחברתנו בוועדת שרים להתחדשות עירונית.