ניהול פרוייקט התחדשות עירונית - פינוי בינוי + תשתיות - קריית ביאליק

ניהול כללי בפרויקט של 1,000 יח"ד במתחם ז'בוטינסקי ואישור תב"ע לאחר התנגדויות וכן בקרה על תקציבי הפרוייקט. ניהול צוותי תכנון הכוללים:  אדריכלים, מהנדסי בניין ותחבורה, שמאים יועץ טל"כ, יועץ ביוב, יועץ מים, יועץ חשמל.