התחדשות עירונית - פינוי בינוי + תשתיות עיבוי מרכז מגדל העמק - מתחם הנשיאים. תכנית מתאר ג'/15135

ניהול הפרויקט ואישור התב"ע לאחר התנגדויות. ניהול צוותי תכנון הכוללים:  אדריכלים, מהנדסי בניין ותחבורה, שמאים יועץ טל"כ, יועץ ביוב, יועץ מים, יועץ חשמל. סה"כ – 300 יח"ד.פרויקט זה הינו אחד מתוך 10 פרויקטים שאושרו בוועדת שרים להתחדשות עירונית.