פרויקט למגורים יפה נוף חיפה – תכנון וניהול פינוי בינוי

ניהול פרויקט ואישורו בוועדה המקומית לתכנון ובנייה של העיר חיפה בהתאם למדיניות מסמך מרכז הכרמל. הוכנו בדיקות כלכליות של הפרויקט שאושרו ע"י מרבית הדיירים. מהות הפרויקט שאושר : 72 יח"ד במקום 24 יחידות קיימות. (יחס של 3/1).