יעוץ אסטרטגי לקרן קיימת לישראל להשבחת נכסים ופיתוח מקרקעין

במסגרת חברת "הימנותא": ניתוח מצב קיים מבחינה כלכלית, תכנונית וארגונית, הצעת חלופות להשבחה והצגת מודל ארגוני. בניית מערכת נהלי עבודה לקידום השינויים המוצעים בחברת "הימנותא".