ניהול הפרויקט לבינוי מערכת לפינוי אשפה פניאומטי, פיתוח תשתיות עבור 7,000 – 10,000 יח''ד בדרום יבנה

מדובר בפרויקט D BOT  (שנחתם עם עריית יבנה במרץ 2008).ובמקביל עם שיכון ובינוי כגורם מממן ולאחר מכן כבעל מניות עיקרי (80%)הפרויקט הינו ייחודי בישראל המאפשר פינוי אשפה בצנרת המעבירה את האשפה בצורה הומוגנית למתקן ריכוז אשפה במרחק 1.5 ק"מ מהמבנה. משאיות האשפה אינן נכנסות לשכונה ולא קיימים "צפרדעים" או דחסנים מתחת לבתים. האשפה עוברת כמו ביוב למרכז אזורי אחד.
הפרוייקט כלל:
ניהול צוות עובדים שהגיע בשיאו לכ- 50 עובדים בו זמנית, באמצעות חברות וקבלנים שונים.
ניהול מו"מ עם החברה השוודית והספרדית המפקחים ומייעצים לפרויקט.
ניהול מו"מ ומכירת מניות החברה (80%) לשיכון ובינוי.
 
נכון להיום, מתגוררים בשכונה ומחוברים למערכת כ- 3,000 יח"ד כ 12,000 נפש. בשלב ב' שמתחיל בשנה הקרובה ויימשך כ 3 שנים יהיו כ 2,500 יח"ד נוספות. בשלב ג' השכונה המורחבת אמורה לכלול כ- 9,000 יח"ד.