חברת הבקרה של משרד האוצר לבדיקת המיסוי העירוני על נכסי המדינה

הבקרה שבתחום אחריותנו מקיפה 2,500 נכסי המדינה כולל ארנונה, אגרות בנייה, היטלי פיתוח בהיקף 300 מיליון ₪ בשנה.כל דרישות התשלום מהרשויות המקומיות לחשב הכללי עבור נכסי מדינה מגיעות לבדיקתנו. אנו בודקים את חוקי העזר, את עבודות התשתית שנעשו (כבישים, מדרכות, ניקוז, ביוב, מים) בסמוך לנכסי המדינה, אנו בודקים את החקיקה במישור הארצי והמקומי ומנהלים מו"מ עם הרשויות המקומיות כדי להתאים את דרישות התשלום לנדרש בחוק. הפרויקט כולל את בתי החולים הממשלתיים, קריות הממשלה, היכלי המשפט, תחנות ומתקני משטרה, מתקני שב"ס ועוד.