ליווי פרויקטים בתחומי גיוס פיננסי עבור חסידות בעלזא ומעקב תקציבי כולל דו''חות, ליווי פיננסי לפרויקטים שונים כולל בנייה לדיור ובניית בית המדרש ובית הכנסת בהיקף 36,000 מ''ר.

  •  ניהול הפרויקט.·        
  • ניהול פיננסי.·        
  • מעקב פיתוח ובנייה על בסיס CL (אשראי בנייה)·        
  • דיווח לחבר הנאמנים הבין לאומי במעקב אחר הבנייה ואחר ביצוע התקציבים.·        
  • יועץ כלכלי לבעלזא.·        
  • ניהול 150 עובדים.·        
  • בנייה וניהול בית אבות ויזרע יצחק בהיקף של 120 מיטות סיעודיות.