סקר פרויקטים במסגרת תכנית ההתנתקות, מטעם משרד משרד ראש הממשלה

הסקר מטעם מנהלת ההתנתקות הקיף את הפרויקטים המתוכננים / בביצוע בישובים האמורים להתפנות ברצועת עזה ובשומרון. ריכוז וניתוח הנתונים עבור הועדה הבין-משרדית הדנה בקידומם / עצירתם של פרויקטים בישובים השונים. ריכוז נתונים כספיים, חוזיים, הנדסיים, כלכליים ופיזיים לגבי כל פרויקט, ניתוח סטטוס הפרויקט לצורך קבלת החלטות בוועדה הבין-משרדית. בחינת עלויות מבנים, ציוד ותשתית המיועדים לפינוי, בחינת עלויות פינוי, הכנת תיקי נכס לכל פרויקט.