סקר בקרת התקן עבור משרד החינוך ב – 600 בתי ספר בשנה בכל הארץ

איסוף נתונים אודות מערכת השעות של המורים והכיתות במרבית בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים, בניית בסיס נתונים ממוחשב, ניתוח הביצוע בפועל לעומת התקן שנקבע על ידי משרד החינוך, פרסום דו"ח שנתי אודות פערים בביצוע שעות התקן לעומת התכנון המקורי.