חברת הבקרה של משרד ראש הממשלה על ''תכנית החומש במגזר הערבי''

ריכזנו את נתוני הפרויקטים המתבצעים בישובים הערביים בתחומי ביוב, כבישים, מדרכות, שצ"פ, תשתיות על, בתי ספר, מבני ציבור, חינוך ועוד. אנשינו אוספים את נתוני התכנון והביצוע ממשרדי הממשלה ומהרשויות המקומיות, כולל: אילו פרויקטים מתוכננים בכל ישוב, מה סטטוס התכנון והביצוע בכל פרויקט, תכנית התקציב מול הביצוע, איתור צווארי בקבוק, עמידה ביעדים ובלוח זמנים. התערבות בכל מקרה של עיכוב בביצוע, סיוע במימוש הפרויקטים, בהעברת תקציבים ובתיאום. דיווח לוועדת השרים המיוחדת לנושא. ניהול ותיאום עם אגף התקציבים ועם החשכ"ל במשרד האוצר לצורך הקצאת התקציבים הדרושים ולצורך בקרת הנתונים. היקף הפרויקטים לגביהם נערכה הבקרה 4 מיליארד ש"ח.