הכנת תכנית רגולציה על רכבת ישראל מטעם משרד התחבורה

בחינת מצב קיים ודרכי טיפול ברכבת ישראל בתחומי פיתוח ואחזקת תשתית מסילתית, רכש ואחזקת ציוד נייד, הכשרת נהגים, נהלי בטיחות, חקירת תאונות. בחינת מערכי הרגולציה המקובלים באירופה בהתאם להנחיות האיחוד האירופי. המלצה על מודל רגולציה מתאים לישראל. בשלב הראשון העבודה מתמקדת ברגולציה על הבטיחות, בהמשך מתוכננת בחינת רגולציה בתחומי רמת שירות, זכויות הנוסעים, יישום הסכמים כלכליים ועוד. העבודה כוללת בחינה כלכלית לתהליכי התכנון והביצוע של פרויקטים להקמת תשתית מסילתית ותחנות רכבת, בקרת איכות, עמידה במסגרות התקציב ומבוססת על תכנית עבודה ויעדים כמותיים שגובשו עם וועדת היגוי.