מחבקים לב אל לב

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה:

"פינת הרגשות" תאפשר מרחב מוגן ובטוח המאפשר לדבר על רגשות באמצעות התקתן לאמצעי המחשה של בובות,ומהווה מקום לקיום שיחות אישיות ודרך לטווח תקשורת בינאישית פתוחה, היוצרת אמון, מעורבות ושותפות הדדית בין התלמידים לבין עצמם ובינם לבין המורה והצוות החינוכי. ברמה השפתית מושם דגש על חיזוקים חיוביים פיזיים ומנטליים האחד.ת לשני.ה ועל חשיבה חיובית, כתבניות שיח והתנהגות: "כל הכבוד", "לחיצת יד ? אני מסכים עם מה שאמרת", עידוד, טפיחה על השכם, וביטויי העצמה זה לזו.

שותפים לתוכנית: התוכנית פותחה ונבנתה בשיתוף עם המיזם החברתי "חיבוק מכל ילד" ונועדה לתת מענה רגשי ייחודי לצוותי הוראה להורים ותלמידים החשים כי היכולת לבטא רגשות מהווה היבט חשוב ביצירת אמון וביטחון בקשרים חברתיים וביכולת ההתפתחות האישית והלימודית ומייצרת שילוב יצירתי חווייתי, חדשני ושיתופי בין הידע אל הלב.

תנאי הצטרפות: התוכנית מותאמת לכלל הצרכים הפרטניים והמערכתיים והינה בעלת יכולת גמישות והתאמה לאוכלוסיות רב גילאיות, מתרבויות וממעמדות סוציו אקונומיים מגוונים. היא נשענת על ידע מגוון, אינטגרטיבי ויצירתי ויכולת התאמה לצרכים ספציפיים ו/או מטרות ארוכות טווח במערכות הלימוד.