חברת הבקרה של משרד התחבורה בנושא הסכם הפיתוח של רכבת ישראל

ערכנו את הבקרה מטעם אגף תכנון וכלכלה במשרד התחבורה בנושא תכנית הפיתוח של רכבת ישראל. הבקרה כללה היבטים תכנוניים, תקציביים, ארגוניים, בקרת התקשרות עם ספקים וקבלנים, ליווי הסכם הפיתוח שנחתם בין המדינה לבין חברת הרכבת בהיקף 20 מיליארד ש"ח, ניהול מערכת מידע אודות תכנית התקציב לפיתוח תשתיות הרכבת ואופן מימושה..בפרויקט זה בדקנו את החלופות השונות לתכנון וביצוע פרויקטים הנדסיים מורכבים, כגון הקו המהיר לירושלים, פרויקט נתב"ג מודיעין, המסילה השלישית באיילון, מסוף מטענים רמת חובב, הכפלת מסילה לבאר שבע, קו אשדוד אשקלון ועוד.