יעוץ כלכלי לרשות נחל הירקון ליישום תכנית גאולת הירקון

הוכן עבור רשות נחל הירקון (בסיוע שותפות תל אביב לוס אנג'לס) בשיתוף עם משרד "כיוון". התוכנית מיועדת להקמת פארק בשטח 15,000 דונם במרחב נחל הירקון בתחום כל הרשויות המקומיות שהירקון זורם בהן. מטרתה יצירת שטחים ירוקים פתוחים בנחל הירקון, מחציתם פיתוח "אינטנסיבי". הוכנה הערכת עלויות פיתוח ותחזוקה, נסרקו תב"עות קיימות ומתוכננות לאורך הפארק המיועד, הוכנה תכנית חלוקת זכויות לבעלי הקרקע על בסיס איחוד וחלוקה, הוגדרו אזורי בנייה "שואבי זכויות" שמהם ייגבו היטלי השבחה ויוקצו תקציבים לצורכי פיתוח הפארק.תכנית "גאולת הירקון" (מפעל שיקום הירקון) מתבצעת על סמך החלטת ממשלה 2862 מיום 5 ינואר 2003.