בניית מודלים כלכליים למנהל מקרקעי ישראל

 
 במסגרת עריכת סקרי היתכנות לתכנון ושיווק קרקעות ממ"י, ערכנו כ – 30 סקרים שונים בכל הארץ. בכל מתחם נדרשת הכנת מודל כלכלי שיכמת את משתנים כגון:
  • עלויות פינוי ופיצוי מחזיקים ובעלי זכויות
  • חלופות לרה-תכנון ועריכת תב"ע
  • תוספת ושינוי זכויות במספר יעודים
  • עלויות פיתוח תשתית מסוגים שונים
  • הכנסות צפויות כתוצאה משיווק הקרקע לפני / אחרי עריכת תב"ע
  • בחינת ההכנסות הצפויות במסגרת מקב"ת (מכרז קרקע בלתי מתוכננת)
  • ניתוח כלכלי לדונם, ליחידת דיור, למתחם וכד'