יעוץ כלכלי לאגף החשב הכללי באוצר בפרויקטים להתפלת מי ים

לקראת הקמת מתקנים להתפלת מי ים, הגשנו סיוע בהגדרת חלופות הנדסיות – מההיבט הכלכלי. הייעוץ שהגשנו נועד לבחון את עלויות המיסוי העירוני, האגרות והיטלי הפיתוח שיוטלו על ידי הרשויות המקומיות באותם פרויקטים. שיתפנו פעולה עם חברת "אדן טכנולוגיות". הצגנו תרחישים שונים של מיסוי עירוני על סמך תכניות אלה וכן השתתפנו בדיונים עם הרשויות המקומיות בקשר לאופן חיוב הפרויקטים באגרות ובהיטלים.