יעוץ כלכלי וארגוני בהקמת 11 רשויות הניקוז החדשות

עבודתנו כללה הכנת תכנית תקציב לרשויות הניקוז החדשות, הכנת סקר צרכי ניקוז ארצי, בחינת הקמת מפעלי ניקוז חדשים ותחזוקת מפעלי ניקוז קיימים, בדיקות כלכליות לגבי כדאיות הקמת מפעלי ניקוז חדשים אל מול עלות הנזק הצפויה. בחינת עלויות ביטוח רשויות הניקוז. סיוע לרשויות הניקוז החדשות בהתארגנות כולל גיוס כח אדם, יועצים, הכנת תכניות אב, עלויות ביטוח וכד'. יצרנו מודל לגביית ארנונת ניקוז לפי מפתח בתי אב ודונמים. הכנו עבור רשויות הניקוז תכנית לגביית ארנונת ניקוז לפי מפתחות אלה.ערכנו כנסים אזוריים להצגת תכנית הפעולה בהשתתפות מרבית הרשויות בארץ. ריכזנו את נתוני הפרויקטים (הקמת מפעלי ניקוז ותחזוקתם) עבור אגף התקציבים באוצר כדי לאפשר התארגנות והעמדת תקציבים. הצגנו בפני נציגי המדינה כולל אגף התקציבים, מנהל מקרקעי ישראל, צה"ל ועוד את נתוני ההשתתפות הנדרשת בארנונת הניקוז בכל רשות מקומית. סייענו בהכנת מערכת נהלי עבודה, התווית קשרי גומלין בין רשויות הניקוז לבין המדינה.