הכנת הפרק הכלכלי ופרק התעופה במסגרת תכנית אב לתחבורה

הכנת תחזיות מספר משתמשים וצרכים של שירותי התעופה בארץ לשנים 2020, 2030 ו- 2040. ניתוח צרכי ענף התעופה בשלושים השנים הבאות, תעופה בין לאומית ותעופת פנים. כולל לימוד המצב הסטטוטורי של כל התוכניות הרלוונטיות בתחום זה שהוכנו עד היום, פגישות ואיסוף מידע מהגורמים בענף – הרשות לתעופה אזרחית ורשות שדות התעופה. תאור הצרכים והמלצות לביצוע עבור ענף התעופה בשלושים השנים הבאות כולל הצורך בהקמת שדות תעופה חדשים, שינוי מבנה התחרות, ומקומה של התעופה בארץ ביחס להסכמים בין לאומיים והמרחב הגיאוגרפי. פרק כלכלי – ניתוח והצגת העלויות של כל הפרויקטים התחבורתיים המשמעותיים שמתוכננים בארץ בשלושים השנים הקרובות כולל בתחמי כבישים, מסילות ברזל, שדות תעופה ונמלים. הצגת מסגרות התקציב המתוכננות לפרויקטים אלו, ניתוח והמלצות בתחום אמצעי מדיניות כלכליים בענף התחבורה כגון: מיסוי על רכבים ודלק, ועידוד תחבורה ציבורית.