חברת הבקרה התקציבית – תכנונית – הנדסית של רשות מקרקעי ישראל

בקרה על מאות פרויקטים שבאחריות החברות המנהלות העוסקות בפיתוח מקרקעין לבניה למגורים, לתעשיה ולמלונאות בכל הארץ באמצעות 25 מהנדסים מנוסים.