סדנא לבתי ספר: שפות עתיקות וקסומות (מתחברים לקסם שבפנים)

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה: קולם של הילדים מתבטא באמצעות שפות עתיקות וקסומות: שפת האמנות, המוסיקה, הרגשות והמגע, הקורמות עור וגידים באמצעות ציור,סמלים צבעים וצלילים שנחשפים מתוך חקירת תרבויות מגוונות ותחומי ידע רב תחומיים. קול זה מתבונן בעולם דרך הלב, רואה בכל אחד מאיתנו שותף רגשי וייחודי לדרך המצטרף לקשת מרהיבה של צבעים ומאפשר לצבוע את הקיום במגוון האנושי. קול זה חשוב ומשמעותי במארג החברתי ובתרומתו לעשייה החינוכית החברתית הקהילתית ,והינו שזור בהבנה כי כל אחד הוא יחיד ומיוחד. התוכנית מהווה כר פורה ליצירת שת"פ רב גילאיים, תרבותיים ומגזריים משמעותיים המאפשרים לשמוע ולהשמע, לתרום ולהתרם ידע, להיות ולחוות. זוהי הזדמנות ליצור קהילה המלמדת חינוך לערכים, סובלנות, קבלת האחר, נותנת כבוד למגוון האנושי, התרבותי והגילאי שבה.
 
שותפים לתוכנית: התוכנית הינ הפרי פיתוח ייחודי של החברה, שילוב מדריכים מותאמי תוכן.

תנאי הצטרפות: התוכנית מותאמת לכל מוסד חינוכי וכוללת יכולת גמישות והתאמה לאוכלוסיות רב גילאיות, מתרבויות וממעמדות סוציו אקונומיים מגוונים. היא נשענת על ידע מגוון, אינטגרטיבי ויצירתי ויכולת התאמה לצרכים ספציפיים במוסדות הלימוד.