כולם בשביל אחד - אחד בשביל כולם (חיים ביחד)

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה: התוכנית מאפשרת לכל תלמיד להשמע ולקבל משמעות וניראות, להפוך לבעל ערך ומסוגלות עצמי גבוהים התורמים ונתרמים מעצם ההשתייכות לקבוצה. רתימת העוצמות של כל אחד מהתלמידים לעשייה משותפת הנשענת על חיזוקים ושימוש בביטויי העצמה, אמון וביטחון, יוצרת מרחב מגוון של אפשרויות לחיבורים וקשרים במסגרת קבוצת השווים, ומהווה בסיס ליצירת חוסן אישי וקרקע פוריה לערבות הדדית ושגשוג חברתי. פינת הרגשות שלנו תאפשר אמצעי המחשה בקידום תקשורת בינאישית פתוחה, היוצרת אמון, מעורבות ושותפות הדדית בין התלמידים לחבריהם ולצוות החינוכי. זוהי הזדמנות לאפשר התבוננות רגשית ואמפטית לזולת, המושיטה יד למי שזקוק בקבוצה ובקהילה, ויוצרת קשר אנושי המבוסס על סולידריות ועשייה ערכית "ואהבת לרעך כמוך" המאפשר לנו להתחבר יחד האחד לשני וללב.
 
שותפים לתוכנית: התוכנית הינה פרי פיתוח פרטי של החברה, וכוללת מוצר ייחודי בעל ערך חוייתי, ערכי וקבוצתי רב - "פינת הרגשות שלי".

תנאי הצטרפות: התוכנית מתאימה לכל מוסד חינוכי המעוניין להרחיב את הקשרים בין תלמידים, לבין עצמם ולבין הצוות החינוכי ולראות בקבוצה בגדר "השלם השווה יותר מסך חלקיו". היא מותאמת לכל צורך , גמישה וניתנת לאדפטציה לגילאים, מגזרים ותרבויות מגוונות בכל בי"ס או גן ילדים ובעבור כל צוות פדגוגי.