בוחרים בדרך הלב (מתחברים באהבה)

תקציר ומטרת התוכנית


תקציר התוכנית: לאורך תקופות סברה האנושות כי הידע שוכן באקדמיה ובמעוזי המידע. אך כל צרכן ידע מהווה גוף בעל רגשות ולב פועם בנוסף למוח ולאמצעי חשיבה. כיצד משחקים הרגשות תפקיד מרכזי בתהליכי למידה? באיזה אופן מכוננות ומבססות הרגשות סוגי ידע שונים? ומדוע החיבור ללמידה דרך הלב מאפשר את החיבור שלנו האחד לשני.ה? תרבויות קדומות החזיקו בסודות קסומים שמאפשרים לנו את התשובות, אלו הקוראות לנו היום לבחור דרך הלב.

המטרה המרכזית של התוכנית ועיקריה: ההקשבה ללב מאפשרת הבנת סודות עתיקים וקסומים, היא מייצרת לנו חיבור רגשי עמוק לעצמנו ולסביבה שלנו. לאחר שנים של למידה באמצעות הקוגניציה אנו מבינים כי הלמידה הרגשית חברתית SEL הינה חלק בלתי נפרד מכל סוג של תפיסת ידע בעולם. ההבנה כיצד משחקים הרגשות תפקיד מרכזי בכל סוג של למידה תקבל מקום יצירתי חוויתי ואותנטי המשלבת עולמות תוכן רבים ומופלאים מתרבויות מגוונות שהותירו לנו מגילות גנוזות כיצד הלב והרגשות הן מקור סודם. סוד זה מראה הלכה למעשה כיצד נוכל ללמוד וללמד דרך הלב ולאפשר לראות את המגוון האנושי כקשת מרהיבה של צבעים. לאחר שנים של השתתפות במערכים חברתיים וחינוכיים מגוונים בארץ ובעולם - אנו מאמינים כי יש לכולנו יחד הזדמנות ליצור עתיד של הרמוניה, תקווה ואהבה, אם רק נאמין בקסם ונתחבר יחד ללב.
 
שותפים לתוכנית: התוכנית פותחה על-סמך מחקרים שבוצעו בארץ ובעולם בשנים האחרונות ובשיתוף המיזם החברתי "חיבוק מכל ילד" תוך ביצוע "פיילוטים"בשטח בארגונים מגוונים. היא נועדה לתת מענה רגשי ייחודי לצוותי הוראה ולתלמידים החשים כי החיבור לרגשות מהווים את הלב הפועם של הלמידה בת זמננו היוצרת חווייה אותנטית ושיתופית.

תנאי הצטרפות: התוכנית מותאמת לכל מוסד חינוכי וכוללת יכולת גמישות והתאמה לאוכלוסיות רב גילאיות, מתרבויות וממעמדות סוציו אקונומיים מגוונים. היא נשענת על ידע מגוון, אינטגרטיבי ויצירתי ויכולת התאמה לצרכים ספציפיים פרטניים מערכתיים ואישיים במוסדות לימוד. היא מושיטה יד לכל המעוניין לקחת חלק בסודות וברגשות הטמונים בלב.